About our team

Dette HelpDesk-Teamet er laget for å supportere prosessen med å oppgradere Odoo fra Versjon 14 til Versjon 15.
Det skal benyttes både for å ta vare på Tickets ved behov og Kommunikasjonsrelatert til oppgraderingen.
Hovedansvarlig for dette Teamet er SHM.