Arbeidsmetodikk


Mest sannsynlig har du hørt om oss fra andre kunder eller funnet oss via det store nettverket til Odoo. Du har sannsynligvis skjønt at Odoo er det ERP-systemet, som til en god pris, kan dekke flest forretningsområder så å si uansett hva du driver med.

Avgjørelsene tar du, men vi brenner for dette fantastiske systemet og gleder oss til å vise det frem.  

Salg
Innledende møte

Vi starter med et innledende møte og avklarer om vi kan tilby det du har behov for. Det er viktig for begge parter at man er trygg på at man kan levere et resultat du som kunde kan leve med i flere år. Her skapes også tilliten som danner grunnlag for et godt samarbeide.

Behovsanalyse

Bør, skal, må. 
Du som kunde skal her få frem hva som i dine øyne er det absolutt optimale. Vi ser ofte at det kunden mener er banalt og enkelt, kan være svært kostbart å levere og visa versa.

Som leverandør forsøker vi å dekke alle behov,  avgrense eller optimalisere løsningen. Vi påpeker sammenhenger og muligheter. Vårt ansvar er å levere den optimale løsningen, men også å begrense utgiftene der det er mulig. 

Tilbud

Ut ifra behovsanalysen lages det en kravspesifikasjon og et tilbud.

Kontrahering
Kontraktsinngåelse

Vi starter ingen prosjekter uten en kontrakt som tar vare på både deg som kunde og oss som leverandør sine interesser.

Behovsanalysen / Kravspesifikasjonen inngår som en del av kontrakten.

Utvikling
Kan vi unngå gamle data?
Vi setter opp systemet, importerer data ihht kontrakt og syr sammen ønsket løsning.
Implementering
Implementering består av flere faser.
  • Endringer og Avvik

  • Opplæring av ansatte og nøkkelpersonell

  • Oppfølging av serviceavtaler, SLA.

  • Finpuss og tilpasninger av system etter noen måneders bruk.