Skreddersøm og tilpasninger


Gjør noe

Skreddersøm og Tilpasninger

 

Trenger du funksjoner som ikke er med rett ut av boksen?
Legg til egne moduler, funksjoner eller bare små felt med ekstra informasjon. 
Endre standardvisninger, legg til ekstra felt for sortering og skap ditt eget system.

Odoo Studio

Alt du trenger for å lage tilpassede applikasjoner.

Du blir utvikleren.