About our team

Dette kundestøtteteamet er opprettet i den hensikt å ta vare på informasjon, så som mail og annen informasjon, fra diverse Tender Alert Services. Dette teamet settes opp uten tilknyttet varsling/oppdateringer via epost. Sjekk at kunden ikke er satt opp som følger eller på annen måte kan få mail.